نمایشگاه نوروزنامه نمایشگاه جمعی از استادان نگارگر اصفهان گلگشت مجلس نقل و نوروز خوانی اصفهان

نمایشگاه نوروز نامه

نمایشگاه نوروزنامه

نمایشگاه جمعی از استادان نگارگر اصفهان

گلگشت مجلس نقل و نوروز خوانی 

گشایش : 26  اسفند 95  

ساعت : 16 

ادامه نمایشگاه تا : 22 فروردین 96

ساعت بازدید : 9  تا  13  و   15  تا  18 

گلگشت :  2  تا  11  فروردین   ساعت  16  تا  19  

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید