انیمیشن نبرد خلیج فارس

نبرد خلیج فارس

انیمیشن نبردخلیج فارس به نویسندگی و کارگردانی فرهاد عظیما درباره قسمتی از درگیری دریایی ناوگان سپاه با ناوگان پنج نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس است. در این انیمیشن ایران با استفاده ار جنگ نامتقارن دریای ناوگان کلاسیک آمریکا را درخلیج فارس زمینگیر می کند.و جنگ در نهایت به پیروزی ایران منجر می شود.

ردیفسینماساعا شروع سانسآدرستلفن
1 پردیس سینمایی چهارباغ 11| 13| 15 اصفهان- خ چهارباغ عباسی 031-32226955

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید