شب های شعر حوضخانه

شب های شعر حوضخانه دعوتی برای شعرخوانی همه شاعران

زمان: 27مردادساعت:16

10شهریور ساعت: 17:30

24 شهریور ساعت:17:30

مکان: باغ غدیر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید